Anasayfa|Yayınlar

Güncel Mevzuat

Mevzuat hakkında uzman kadromuzun yayınladığı güncel makaleleri takip edin, her zaman bir adım önde olun.

Güncel Mevzuat Bültenine Kaydolun

Güncel mevzuat bülteni, her hafta uzman avukatlarımız tarafından derlenen yayınları içerir

Hem ispat hem de ödeme aracı olarak kullanılan barter çeki, barter sistemi üyeleri arasında yapılan sözleşmelerin; yani somut işlemlerin ödeme belgesidir. Barter çeki barter sistemi içerisinde yer aldığından barter çekini açıklarken öncelikle kısaca barter sisteminden bahsedilmelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Yeni Kanun”) 28.11.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanmış olup; 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim ve limited şirketlerin pay sahiplerine, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin müdürlerine, şirkete karşı borçlanma yasağı getirmiştir.

Sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla sağlayıcılar üzerinden mücadele edilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen,

İş güvencesi, esas olarak Kanun’un, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayandırılması; sözleşmenin feshinde usul; fesih bildirimine itiraz ve usulü ve de geçersiz sebeple yapılan feshin

Şirketler topluluğu, Türkiye’de ilk defa 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun” ya da “TTK” olarak anılacaktır) 195 ila 209.maddeleri arasında pozitif düzenleme alanı bulmuştur.