Anasayfa|Yayınlar

Güncel Mevzuat

Mevzuat hakkında uzman kadromuzun yayınladığı güncel makaleleri takip edin, her zaman bir adım önde olun.

Güncel Mevzuat Bültenine Kaydolun

Güncel mevzuat bülteni, her hafta uzman avukatlarımız tarafından derlenen yayınları içerir

29.04.2021 TARİHLİ GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ HAKKINDA   İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 29.04.2021 tarihli E89780865 153-7705 sayılı Genelge ile daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma […]

30.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Kapsamında Fesih Yasağı ve 7226 Sayılı Kanun’da yapılan Değişiklik Hakkında Bildiğimiz üzere, koronavirüs salgını sonrasında iş yerlerinde işverenlerin işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmesini önlemek amacıyla 17 Nisan 2020 itibariyle geçici fesih yasağı getirilmiş fesih yasağı süresinin Cumhurbaşkanı tarafından her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar […]

Pandemi Sürecinde Tüm İcra ve İflas Takiplerinin Taraf ve Takip İşlemlerinin Durdurulması Pandemi Sürecinde Durdurulan İcra İşlemleri ve Maaş Haciz Müzekkerelerinin Durumu Tartışması Pandemi Sürecinde Maaş Haciz Müzekkerelerine İlişkin Ödeme Yapılmaması Durumu Pandemi Sürecinde İstisna Olarak Durmayan İcra ve İflas Taraf ve Takip İşlemleri Nafaka Alacakları Bakımından Öngörülen İstisnaYeni Nafaka Taleplerinin İcra Takibine Konulması, Reddiyatı […]

I. İCRA VE İFLAS HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ 1) Pandemi Sürecinde Tüm İcra ve İflas Takiplerinin Taraf ve Takip İşlemlerinin Durdurulması 2) Pandemi Sürecinde Durdurulan İcra İşlemleri ve Maaş Haciz Müzekkerelerinin Durumu Tartışması 3) Pandemi Sürecinde Maaş Haciz Müzekkerelerine İlişkin Ödeme Yapılmaması Durumu 4) Pandemi Sürecinde İstisna Olarak Durmayan İcra ve İflas Taraf ve Takip İşlemleri […]

Kısa çalışma, fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği uygulamalarının detayları ile ilgili makalelerimizi daha önce sizlerle paylaşmıştık. (Makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz) Fesih yasağı, işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarabilme hakkı ve ücretsiz izindeki işçilere tanınan nakdi ücret desteği düzenlemelerinin bulunduğu 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata […]

Kısa çalışma uygulaması ile ilgili 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“Kanun”) Ek 2’nci maddesinde ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkına Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) uygulamada ortaya çıkan soruların cevaplanabilmesi için yeterli düzenlemeler yer almadığından kısa çalışma hakkında uygulamada tartışma yaratan konulara ilişkin hukuki değerlendirmelerimizin ilk kısmını sizinle 20.05.2020 tarihinde yayımladığımız makalemizde paylaşmıştık. (Makalemize buradan ulaşabilirsiniz) […]

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 26 Mayıs 2020 tarihinde Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi yayımlanmıştır. Rehberde, Koronavirüs salgınının etkileri azalırken atılan normalleşme adımları ile yeniden faaliyete geçecek iş yerlerinde alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Rehberde; AVM ve AVM içindeki iş yerleri, berber, kuaför ve güzellik salonları, ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar, bakkallar, […]

Bildiğiniz üzere, çalışanların koronavirüse yakalanması halinde, işverenler tarafından bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) iş kazası olarak bildirilip bildirilmeyeceği hakkında birçok belirsizlik ve tartışma bulunmaktaydı. Tüm bu tartışmalar, SGK tarafından 07.05.2020 tarihinde yayınlanan 2020/12 sayılı Genelge (“Genelge”) ile açıklığa kavuşturuldu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“Kanun”) kapsamında, sigortalıların koronavirüs hastalığına […]

Türkiye İş Kurumu tarafından kısa çalışma ödeneği ile ilgili https://www.iskur.gov.tr/ internet sitesi üzerinden; koronavirüsün “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep” olarak kabul edildiği ve bu yönde Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı, bu kapsamda işverenler tarafından başvuruların 23.03.2020 tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu tarafından kabul edileceğinin bildirilmesi üzerine birçok işveren kısa çalışma uygulamasına […]

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını sosyal hayatta olduğu kadar iş hayatında, iş ilişkilerinde de ciddi şekilde etkisini göstermektedir. Bu etki karşısında faaliyetleri azalan ya da tümüyle duran iş yerlerinde işverenlerin işçilerinin iş sözleşmelerini feshetmesini önlemek amacıyla 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile işverenler açısından fesih […]

Ülke ve dünya gündemini uzun zamandır meşgul eden ve her gün etkisini artırarak yayılan koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatın adeta geçici bir süreyle durması, hatta evden çalışma sistemiyle birçok kurum ve kuruluşun iş hayatını dahi eve taşımış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu durumun ticari hayatı ve beraberindeki tüm hukuki ilişkileri etkilediği kadar, kira sözleşmelerini de […]

2480 Karar sayılı ve 30.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile koronavirüs sebebiyle 7226 sayılı kanun ile getirilen 13.03.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla uzatılan yargı süreleri, ilgili karar ile 01.05.2020 tarihinden başlayarak 15.06.2020 tarihine dek (15.06.2020 tarihi dâhil olmak üzere) uzatılmıştır. Bu kapsamda, daha önce bilgilerinize sunduğumuz 7226 sayılı Kanun’un Geçici […]

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını karşısında işverenlerin; çalışanlarını koronavirüs salgının ölümcül riskine karşı korumasının yasal bir zorunluluk olduğunu söylemek mümkündür. İşverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş yerlerinde alması gereken birçok önlem bulunmakta olup, bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda cezai ve hukuki sorumlulukları doğacaktır.   Bu kapsamda, çalışanın koronavirüs hastalığına yakalanması, işverenin […]

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını karşısında; hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik ve sosyal hayatın devamlılığının sağlanması açısından gerekli düzenlemeler yapılmakta olup; bu kapsamda; 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe […]

Koronaviüs salgını toplum sağlığına ciddi bir tehdit oluşturmasının yanı sıra, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilerini hızla artırmaya devam etmektedir. Ticari hayatın etkilenmesi ile birlikte çoğu işverenin faaliyetini yerine getirememesi sebebiyle başta iş hukuku olmak üzere ekonomik hayatın her alanında bazı uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta ve bu uyuşmazlıkların en az zararla […]

Bilindiği üzere çek ülkemizde etkin bir şekilde kullanılan bir kambiyo senedi olup; çekler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)  ve 5941 sayılı Çek Kanunu (“ÇekK”) ile bu kanunlar uyarınca çıkarılan tebliğler ile düzenlenen bir kıymetli evraktır. Her ne kadar TTK çekte vade esasını kabul etmemişse de, ÇekK ile vadeli çeke olanak sağlanmış ve bu kapsamda […]

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 26.03.2020 Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun tüm dünyanın ve ülkemizin son günlerde etkisi altında bulunduğu koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerin yol açtığı değişiklikler ile birlikte pek çok farklı konuda farklı düzenlemeler içermektedir.   Kanun’un uygulama alanı açısından yoğun olarak bizlere etki edeceğini düşündüğümüz bazı konulara ilişkin […]

Küresel bir salgın olması nedeni ile tüm dünya tarafından yakından takip edilen koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor ve sosyal hayata etki ettiği kadar, iş hayatına ve ticari hayata da büyük zararlar veriyor. Bildiğiniz üzere, her ülke kendi imkânları ve öngörüleri çerçevesinde bu etkileri tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için, bir dizi yeni kural […]

Küresel bir salgın olması nedeni ile tüm dünya tarafından yakından takip edilen Korona Virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor ve sosyal hayata etki ettiği kadar, iş hayatına ve ticari hayata da büyük zararlar veriyor. Bildiğiniz üzere, her ülke kendi imkânları ve öngörüleri çerçevesinde bu etkileri tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için, biz dizi yeni […]

Korona Virüsü (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) ile gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan ve bilindiği üzere küresel anlamda bir tehdit oluşturan virüstür. Korona Virüsü’nün bulaşıcı olması ve henüz salgına karşı geliştirilen bir tedavi yönteminin bulunamaması bireysel hayata etki […]

Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen COVID-19 (Koronavirüs), kısa sürede ülkemiz dahil pek çok ülkeye yayılarak dünya geneline ulaşmıştır. Küresel olarak yaşanan bu olumsuz durum insan sağlığına karşı önemli bir tehdit oluşturmanın yanı sıra, beraberinde birtakım sosyal, ekonomik, ticari ve hukuki sorunları da getirmiştir. Ülkemizde alınmakta olan önlemler/ getirilen kısıtlamalar dikkate alındığında, söz konusu […]

Hem ispat hem de ödeme aracı olarak kullanılan barter çeki, barter sistemi üyeleri arasında yapılan sözleşmelerin; yani somut işlemlerin ödeme belgesidir. Barter çeki barter sistemi içerisinde yer aldığından barter çekini açıklarken öncelikle kısaca barter sisteminden bahsedilmelidir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Yeni Kanun”) 28.11.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanmış olup; 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim ve limited şirketlerin pay sahiplerine, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerin müdürlerine, şirkete karşı borçlanma yasağı getirmiştir.

Sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla sağlayıcılar üzerinden mücadele edilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen,

İş güvencesi, esas olarak Kanun’un, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayandırılması; sözleşmenin feshinde usul; fesih bildirimine itiraz ve usulü ve de geçersiz sebeple yapılan feshin

Şirketler topluluğu, Türkiye’de ilk defa 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun” ya da “TTK” olarak anılacaktır) 195 ila 209.maddeleri arasında pozitif düzenleme alanı bulmuştur.