• Pandemi Sürecinde Tüm İcra ve İflas Takiplerinin Taraf ve Takip İşlemlerinin Durdurulması
 • Pandemi Sürecinde Durdurulan İcra İşlemleri ve Maaş Haciz Müzekkerelerinin Durumu Tartışması
 • Pandemi Sürecinde Maaş Haciz Müzekkerelerine İlişkin Ödeme Yapılmaması Durumu
 • Pandemi Sürecinde İstisna Olarak Durmayan İcra ve İflas Taraf ve Takip İşlemleri

Nafaka Alacakları Bakımından Öngörülen İstisnaYeni Nafaka Taleplerinin İcra Takibine Konulması, Reddiyatı ve Tahsili

İhtiyati Tedbir Kararları Bakımından Öngörülen İstisna

İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Müdürlükleri Vasıtasıyla Uygulanması

İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler Bakımından Öngörülen İstisna

İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler İle Haciz ve Şerhlerin Kaldırılması ve Dosya Kapama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

 


 1. İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

 

 • Pandemi Sürecinde Uzaktan Çalışma Yapılması
 • Uzaktan Çalışmaya Geçiş ve İşverenin Karar Alma Hakkı
 • Uzaktan Çalışma Kararının Uygulanması ve İşçilerin Hakları
 • Uzaktan Çalışmada İş Kazasının Olup Olmayacağı Tartışması
 • Uzaktan Çalışmaya Geçilmeyen İşyerlerinde İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
 • Pandemi Süresinde İşverenin İşçilere Yönelik Ücretli İzin Uygulaması
 • Ücretli İzin Konusunda İşverenin Yönetim Hakkı
 • Ücretli İzin Konusunda İşçinin Muvafakat Etmeme Hakkı
 • İşçiye Nakdi Ücret Desteği Başvurusu
 • İşçiye Nakdi Ücret Desteği Başvuru Şartları Bakımından Değerlendirilmesi
 • İşçiye Nakdi Ücret Desteğinin Zaman Bakımından Uygulanması/Ödenmesi
 • İşçiye Nakdi Ücret Desteğinin İşveren Bakımından Değerlendirmesi

 

 • Pandemi Sürecinde İşverenin İşçilere Yönelik Toplu İzin Uygulaması

 

3.1. Toplu İzin Uygulaması Bakımından Yönetmelik Hükmünün Geçerliliği

3.2. Toplu İzin Konusunda İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Karar Alması

3.3. Toplu İzin Konusunda İşçilerin İşçinin Korunması İlkesi Bağlamında Hakları

 

 • Pandemi Sürecinde İşverenin İşçilere Yönelik Ücretsiz İzin Uygulaması

 

4.1. İşverenin İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Konusunda Onay Alma Zorunluluğu

4.2. İşçinin Ücretsiz İzne Muvafakat Etmeme Hakkı

4.3. Ücretsiz İzin Anlaşması Şartları ve Geçerliliği

 

 

5.1. Kısa Çalışma Uygulaması

5.2. Kısa Çalışma Uygulamasına Başvuru ve Başvuru Şartları

5.3. Kısa Çalışma Uygulamasının Kabulü ve Ödeneğe Hak Kazanma

5.4. Kısa Çalışma Ödeneğinin İşçiye Ödenme Zamanı Bakımından Değerlendirilmesi

5.4. Kısa Çalışmada İşçinin Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Hususunun Değerlendirilmesi

5.6. Kısa Çalışma Uygulamasına Aykırılığın Tespiti ve İdari Yaptırımlar

5.7. Kısa Çalışmada İşverenin Prim Borcunun Akıbeti

5.8. Kısa Çalışma Uygulamasının Süresi ve Cumhurbaşkanının Uzatma Yetkisi

 

 • Pandemi Sürecinde Telafi Çalışması

 

6.1. İş Kanunu Kapsamında Pandeminin Zorlayıcı Neden Olup Olmadığı Hususu

6.2. Zorlayıcı Neden İle Telafi Çalışma Yapılması Bakımından İşverenin Hakları

6.3. Telafi Çalışmasının Fazla Mesaiden Sayılamayacağı Hususu

6.4. Telafi Çalışmasının Zamanı ve Saatlerinin Belirlenmesi ve İşçinin Hakları

 

 • Pandemi Sürecinde Zorlayıcı Nedenler Kapsamında İş Sözleşmesinin Feshi
 • Pandemi Sürecinde Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi
 • Pandemi Sürecinde Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi

 

9.1. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

9.2. İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı