2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yargıda Sürelerin Uzatılması

2480 Karar sayılı ve 30.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile koronavirüs sebebiyle 7226 sayılı kanun ile getirilen 13.03.2020 – 30.04.2020 tarihleri arasında yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla uzatılan yargı süreleri, ilgili karar ile 01.05.2020 tarihinden başlayarak 15.06.2020 tarihine dek (15.06.2020 tarihi dâhil olmak üzere) uzatılmıştır.

Bu kapsamda, daha önce bilgilerinize sunduğumuz 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesinde belirtildiği üzere; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sair usul hükümleri içeren tüm kanunlardaki süreler, hâkimler tarafından belirlenen süreler, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 15.06.2020 (15.06.2020 tarihi dâhil olmak üzere) tarihine dek durdurulmuştur.

Aynı zamanda sürelerin durdurulmasına ilişkin hükmün istisnalarına, 7226 sayılı Kanun’daki düzenlemelere ek olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler dâhil edilmemiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın tamamı ise şu şekildedir;

“Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.”

Nu çerçevede, koronavirüsün yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde bu sürelerin kısaltılabileceğini öngören karar ile 15.06.2020 tarihine dek 7226 sayılı Kanun ile getirilen yargıda sürelerin durdurulması kararının uzatıldığı hususunu, dikkatinize sunmaktayız.

Özetle yeniden belirtmek isteriz ki,

15.06.2020 tarihine kadar (bu tarihler de dâhil olmak üzere) durdurulmuştur.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Konu ile ilgili her türlü soru ve yorumunuz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.