29 Nisan Görev Belgesi Düzenlenmesi

29.04.2021 TARİHLİ GÖREV BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGESİ HAKKINDA

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 29.04.2021 tarihli E89780865 153-7705 sayılı Genelge ile daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir.

Bu çerçevede tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği ifade edilmiştir.

Anılan genelgeye göre; 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunmalıdır. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecektir. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde ise anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenebilecektir.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi ve zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri veya firma yetkilisine imzalatılmalıdır.

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda; bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla genelgenin ekinde örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri veya firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

E-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; işyeri veya firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde veya firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise; kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu tutulacaktır.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulmalı ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmelidir.  E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan, belgesini ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik ve yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya yorumunuz olması halinde, bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.