Covid-19 İcra ve İflas Hukuku Bakımından Etkisi Nedir?

Nafaka Alacakları Bakımından Öngörülen İstisnaYeni Nafaka Taleplerinin İcra Takibine Konulması, Reddiyatı ve Tahsili

İhtiyati Tedbir Kararları Bakımından Öngörülen İstisna

İhtiyati Tedbir Kararlarının İcra Müdürlükleri Vasıtasıyla Uygulanması

İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler Bakımından Öngörülen İstisna

İcra Dosyasına Yapılan Ödemeler İle Haciz ve Şerhlerin Kaldırılması ve Dosya Kapama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

 

  1. İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ

 

3.1. Toplu İzin Uygulaması Bakımından Yönetmelik Hükmünün Geçerliliği

3.2. Toplu İzin Konusunda İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Karar Alması

3.3. Toplu İzin Konusunda İşçilerin İşçinin Korunması İlkesi Bağlamında Hakları

4.1. İşverenin İşçinin Ücretsiz İzne Çıkarılması Konusunda Onay Alma Zorunluluğu

4.2. İşçinin Ücretsiz İzne Muvafakat Etmeme Hakkı

4.3. Ücretsiz İzin Anlaşması Şartları ve Geçerliliği

5.1. Kısa Çalışma Uygulaması

5.2. Kısa Çalışma Uygulamasına Başvuru ve Başvuru Şartları

5.3. Kısa Çalışma Uygulamasının Kabulü ve Ödeneğe Hak Kazanma

5.4. Kısa Çalışma Ödeneğinin İşçiye Ödenme Zamanı Bakımından Değerlendirilmesi

5.4. Kısa Çalışmada İşçinin Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Hususunun Değerlendirilmesi

5.6. Kısa Çalışma Uygulamasına Aykırılığın Tespiti ve İdari Yaptırımlar

5.7. Kısa Çalışmada İşverenin Prim Borcunun Akıbeti

5.8. Kısa Çalışma Uygulamasının Süresi ve Cumhurbaşkanının Uzatma Yetkisi

6.1. İş Kanunu Kapsamında Pandeminin Zorlayıcı Neden Olup Olmadığı Hususu

6.2. Zorlayıcı Neden İle Telafi Çalışma Yapılması Bakımından İşverenin Hakları

6.3. Telafi Çalışmasının Fazla Mesaiden Sayılamayacağı Hususu

6.4. Telafi Çalışmasının Zamanı ve Saatlerinin Belirlenmesi ve İşçinin Hakları

9.1. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

9.2. İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı